DiscountList

Home > Discount Info

LCH乳酸菌/優惠金額

盒數 原價 折扣金額 折扣後總金額 單盒金額
1盒 NT$2200 0 NT$2200 NT$2200
2盒 NT$4400 NT$20 NT$4380 NT$2190
3盒 NT$6600 NT$60 NT$6540 NT$2180
4盒 NT$8800 NT$120 NT$8680 NT$2170
5盒 NT$11000 NT$200 NT$10800 NT$2160
6盒 NT$13200 NT$300 NT$12900 NT$2150
7盒 NT$15400 NT$420 NT$14980 NT$2140
8盒 NT$17600 NT$560 NT$17040 NT$2130
9盒 NT$19800 NT$720 NT$19080 NT$2120

LCH乳酸菌 10盒優惠組合/優惠金額

盒數 原價 折扣金額 折扣後總金額 單盒金額
10盒 NT$22000 NT$1000 NT$21000 NT$2100
20盒 NT$44000 NT$3000 NT$41000 NT$2050
30盒 NT$66000 NT$6000 NT$60000 NT$2000
40盒 NT$88000 NT$10000 NT$78000 NT$1950
50盒 NT$110000 NT$15000 NT$95000 NT$1900
60盒 NT$132000 NT$18000 NT$114000 NT$1900
70盒 NT$154000 NT$21000 NT$133000 NT$1900
80盒 NT$176000 NT$24000 NT$152000 NT$1900
90盒 NT$198000 NT$27000 NT$171000 NT$1900

LCH乳酸菌酵素添加/優惠金額

盒數 原價 折扣金額 折扣後總金額 單盒金額
1盒 NT$2980 NT$0 NT$2980 NT$2980
2盒 NT$5960 NT$20 NT$5940 NT$2970
3盒 NT$8940 NT$60 NT$8880 NT$2960
4盒 NT$11920 NT$120 NT$11800 NT$2950
5盒 NT$14900 NT$200 NT$14700 NT$2940
6盒 NT$17880 NT$300 NT$17580 NT$2930
7盒 NT$20860 NT$420 NT$20440 NT$2920
8盒 NT$23840 NT$560 NT$23280 NT$2910
9盒 NT$26820 NT$720 NT$26100 NT$2900

LCH乳酸菌酵素添加 10盒優惠組合/優惠金額

盒數 原價 折扣金額 折扣後總金額 單盒金額
10盒 NT$29800 NT$1000 NT$28800 NT$2880
20盒 NT$59600 NT$3000 NT$56600 NT$2830
30盒 NT$89400 NT$6000 NT$83400 NT$2780
40盒 NT$119200 NT$10000 NT$109200 NT$2730
50盒 NT$149000 NT$15000 NT$134000 NT$2680
60盒 NT$178800 NT$18000 NT$160800 NT$2680
70盒 NT$208600 NT$21000 NT$187600 NT$2680
80盒 NT$238400 NT$24000 NT$214400 NT$2680
90盒 NT$268200 NT$27000 NT$241200 NT$2680

LCH膠原蛋白/優惠金額

盒數 原價 折扣金額 折扣後總金額 單盒金額
1盒 NT$1980 NT$0 NT$1980 NT$1980
2盒 NT$3960 NT$20 NT$3940 NT$1970
3盒 NT$5940 NT$60 NT$5880 NT$1960
4盒 NT$7920 NT$120 NT$7800 NT$1950
5盒 NT$9900 NT$200 NT$9700 NT$1940
6盒 NT$11880 NT$300 NT$11580 NT$1930
7盒 NT$13860 NT$420 NT$13440 NT$1920
8盒 NT$15840 NT$560 NT$15280 NT$1910
9盒 NT$17820 NT$720 NT$17100 NT$1900

LCH寵物乳酸菌 FOR PETS/優惠金額

盒數 原價 折扣金額 折扣後總金額 單盒金額
1罐 NT$1280 0 NT$1280 NT$1280
2罐 NT$2560 NT$20 NT$2540 NT$1270
3罐 NT$3840 NT$60 NT$3780 NT$1260
4罐 NT$5120 NT$120 NT$5000 NT$1250
5罐 NT$6400 NT$200 NT$6200 NT$1240
6罐 NT$7680 NT$300 NT$7380 NT$1230
7罐 NT$8960 NT$420 NT$8540 NT$1220
8罐 NT$10240 NT$560 NT$9680 NT$1210
9罐 NT$11520 NT$720 NT$10800 NT$1200